Przepisywanie pakietów

Przepisywanie pakietów starowych

W przypadku, kiedy zgłoszony (opłacony) zawodnik nie może wziąć udziału w biegu, istnieje możliwość przepisania jego pakietu startowego na inną osobę. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego zawodnika. Organizator nie może pośredniczyć w kontakcie pomiędzy zawodnikami i tym samym nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie. Od takiej operacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10zł. Procedura przepisania pakietu startowego zostanie przedstawiona wkrótce.